Windykacja - zagranica


    
 
    Nasze usługi windykacyjne nie ograniczają się jedynie do terenu Polski, posiadamy również doświadczenie w windykacji należności od podmiotów zagranicznych.
    Podstawowym problemem windykacji zagranicznej są wydumane roszczenia reklamacyjne kontrahentów. Naszym atutem jest wiedza z zakresu konwencji i umów międzynarodowych oraz norm kolizyjnych, które regulują te kwestie.
    Pomagamy firmom wykorzystać możliwości, jakie daje współpraca z podmiotami zagranicznymi, minimalizując zarazem ryzyko handlowe. Jesteśmy bowiem właściwym partnerem do przeprowadzenia skutecznych windykacji zagranicznych należności.
    Nasze działania obejmują analizę sytuacji dłużnika, jego majątku oraz możliwości odzyskania długu. Umiemy skutecznie zdobywać informacje i weryfikować dane, bo posiadamy wiedzę o europejskich systemach prawnych. Na każdym kroku uwzględniamy specyfikę kraju kontrahenta i ten sposób gwarantujemy wysoki standard windykacji.

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.