Skarga pauliańska


W sytuacji, gdy dłużnik w celu ukrycia swojego majątku wyzbywa się go na rzecz osób trzecich wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej. Może on żądać w drodze powództwa, by taka czynności prawna została uznana za bezskuteczną. W takim przypadku wierzyciel może prowadzić egzekucję przeciwko osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania na nią klauzuli wykonalności. Przesłankami dopuszczalności skargi pauliańskiej są: istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela w postaci wierzytelności, dokonanie przez dłużnika czynności prawneg z osobą trzecią, dokonanie przez dłużnika czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela oraz takiej, z której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dokonanie przez dłużnika czynności ze świadomością pokrzywdzenia oraz działanie osoby trzeciej w złej wierze.

 

To na wierzycielu spoczywa ciężar udowodnienia powyższych przesłanek, a termin na wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem ze skargi pauliańskiej możliwe jest w terminie do 5 lat od daty dokonania przez dłużnika czynności prawnej z pokrzywdzenie wierzycieli.

E-licytacja nieruchomości

W grudniu 2020 roku przyjęto nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego - dzięki niej już 2021 roku ma zostać wprowadzona elektorniczna licytacja nieruchomości.

Ma ona za zadanie przyspieszyć proces sprzedaży nieruchomości przez Komornika oraz zapewnić bezpieczeństwo dla uczestników czynności procesowych, a nawet obniżyć koszty licytacji. O licytacji ma obwiezszczać komornik sądowy na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Przetarg nieruchomości ma trwać przez tydzień - podobnie jak przy już wprowadzonej e-licytacji ruchomości.