Rekrutacja i selekcja personelu


 
 
Cele szkolenia
- poznanie procesów rekrutacji i selekcji pracowników
- przygotowanie procesu rekrutacji
- poznanie narzędzi pomocniczych w procesie rekrutacji
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- znajomość metod selekcji i rekrutacji
- poznanie sposobów podejmowania decyzji w procesie selekcji
- poznanie sposobów dopasowania oczekiwań firmy do oczekiwań, kompetencji i potrzeb kandydata
 
Metody szkoleniowe
- mini-wykłady
- praca grupowa
- rozwiązywanie testów
- elementy gier kierowniczych
 
Program szkolenia
- metody rekrutacji
- wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ  na proces rekrutacji
- proces i kryteria selekcji
- podejmowanie decyzji w procesie selekcji
 

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.