Szkolenia


  
    Wiemy, że siłą każdej firmy są jej pracownicy – ich kwalifikacje, umiejętności i zaangażowanie. Potrafimy wydobyć z ludzi to, co najlepsze. Nasza oferta szkoleniowa została opracowana w odpowiedzi na aktualne potrzeby i wymagania rynku. Oferujemy specjalistyczne, kompleksowe szkolenia, które skutecznie podnoszą kwalifikację i efektywność pracowników.
   Oto wykaz szkoleń, które dla Państwa przygotowaliśmy:
 
  • Komunikacja interpersonalna – aktywne słuchanie
  • Komunikacja interpersonalna – rozwiązywanie konfliktów
  • Komunikacja niewerbalna – mowa ciała
  • Zasady savoir-vivre w biznesie
  • Taktyki i negocjacje handlowe
  • Obsługa Klienta i cele sprzedaży
  • Zabezpieczenie i odzyskiwanie należności
 

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.