Postępowanie upadłościowe i konsumenckie


Postępowanie upadłościowe ma na celu wspólne dochodzenie przez wierzycieli ich roszczeń wobec dłużnika. Nie jest ono jednak tak proste jak się może wydawać, nie polega ono tylko na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i momentalnym zniknięciu jego długów. Postępowanie upadłościowe dłużnika to długotrwały proces wiążący się z kosztami, a nie każdego dłużnika na to stać. W przypadku ogłoszenia upadłości naszym celem jest odzyskanie jak największej części długu.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo złożyć dłużnik, wierzyciele dłużnika oraz podmioty wskazane w ustawie Prawo upadłościowe. W kolejnych etapach powoływany jest Syndyk, którt ma za zadanie spisanie inwentarza oraz sporządzenie planu likwidacyjnego. Każdy z wierzycieli ma prawo ubiegania się o zaspokojenie swoich wierzytelności z pozosałego majątku dłużnika. W tym celu ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w określonym termienie. 

 

Po ogłoszeniu upadłości dokonuje się sprzedaży majątku dłużnika oraz zaspokojenia wierzycieli zgodnie z obowiązującymi kategoriami. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli dłużnika uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego oraz możliwości jego utrzymiania. Plan spłaty może zostać ustalony nawet na siedem lat.

E-licytacja nieruchomości

W grudniu 2020 roku przyjęto nowelizację ustawy Kodeks postępowania cywilnego - dzięki niej już 2021 roku ma zostać wprowadzona elektorniczna licytacja nieruchomości.

Ma ona za zadanie przyspieszyć proces sprzedaży nieruchomości przez Komornika oraz zapewnić bezpieczeństwo dla uczestników czynności procesowych, a nawet obniżyć koszty licytacji. O licytacji ma obwiezszczać komornik sądowy na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Przetarg nieruchomości ma trwać przez tydzień - podobnie jak przy już wprowadzonej e-licytacji ruchomości.