Postępowanie upadłościowe i konsumenckie


Postępowanie upadłościowe ma na celu wspólne dochodzenie przez wierzycieli ich roszczeń wobec dłużnika. Nie jest ono jednak tak proste jak się może wydawać, nie polega ono tylko na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i momentalnym zniknięciu jego długów. Postępowanie upadłościowe dłużnika to długotrwały proces wiążący się z kosztami, a nie każdego dłużnika na to stać. W przypadku ogłoszenia upadłości naszym celem jest odzyskanie jak największej części długu.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo złożyć dłużnik, wierzyciele dłużnika oraz podmioty wskazane w ustawie Prawo upadłościowe. W kolejnych etapach powoływany jest Syndyk, którt ma za zadanie spisanie inwentarza oraz sporządzenie planu likwidacyjnego. Każdy z wierzycieli ma prawo ubiegania się o zaspokojenie swoich wierzytelności z pozosałego majątku dłużnika. W tym celu ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w określonym termienie. 

 

Po ogłoszeniu upadłości dokonuje się sprzedaży majątku dłużnika oraz zaspokojenia wierzycieli zgodnie z obowiązującymi kategoriami. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli dłużnika uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego oraz możliwości jego utrzymiania. Plan spłaty może zostać ustalony nawet na siedem lat.

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.