Obsługa Klienta i cele sprzedaży


 
 
Cele szkolenia
- poznanie najnowszych technik sprzedaży
- kształcenie umiejętności pozyskiwania kontrahentów  oraz  umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem
- zwiększenie efektywności w zakresie sprzedaży  oraz przy obsłudze klientów
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- umiejętność efektywnego posługiwania się technikami sprzedaży
- umiejętność budowania relacji biznesowych z kontrahentami (unikanie błędów)
- umiejętność identyfikacji potrzeb klientów, uzyskiwania ich satysfakcji bez rezygnacji z własnych interesów
 
Metody szkoleniowe
- wykłady interaktywne
- dyskusje
- warsztaty z technik prowadzenia rozmów
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe z zastosowaniem „burzy mózgów”
 
Program szkolenia
- techniki (zasady) sprzedaży
- najnowsze standardy w obsłudze klienta
- asertywność w relacjach z klientem
- metody wywierania wpływu na klienta podczas rozmów
- metody radzenie sobie z obiekcjami klienta i sposoby zaspakajanie jego potrzeb

 

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.