Obsługa Klienta i cele sprzedaży


 
 
Cele szkolenia
- poznanie najnowszych technik sprzedaży
- kształcenie umiejętności pozyskiwania kontrahentów  oraz  umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem
- zwiększenie efektywności w zakresie sprzedaży  oraz przy obsłudze klientów
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- umiejętność efektywnego posługiwania się technikami sprzedaży
- umiejętność budowania relacji biznesowych z kontrahentami (unikanie błędów)
- umiejętność identyfikacji potrzeb klientów, uzyskiwania ich satysfakcji bez rezygnacji z własnych interesów
 
Metody szkoleniowe
- wykłady interaktywne
- dyskusje
- warsztaty z technik prowadzenia rozmów
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe z zastosowaniem „burzy mózgów”
 
Program szkolenia
- techniki (zasady) sprzedaży
- najnowsze standardy w obsłudze klienta
- asertywność w relacjach z klientem
- metody wywierania wpływu na klienta podczas rozmów
- metody radzenie sobie z obiekcjami klienta i sposoby zaspakajanie jego potrzeb

 

Formuła partners of outsourcing

Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.