Obsługa Klienta i cele sprzedaży


 
 
Cele szkolenia
- poznanie najnowszych technik sprzedaży
- kształcenie umiejętności pozyskiwania kontrahentów  oraz  umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem
- zwiększenie efektywności w zakresie sprzedaży  oraz przy obsłudze klientów
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- umiejętność efektywnego posługiwania się technikami sprzedaży
- umiejętność budowania relacji biznesowych z kontrahentami (unikanie błędów)
- umiejętność identyfikacji potrzeb klientów, uzyskiwania ich satysfakcji bez rezygnacji z własnych interesów
 
Metody szkoleniowe
- wykłady interaktywne
- dyskusje
- warsztaty z technik prowadzenia rozmów
- ćwiczenia indywidualne i zespołowe z zastosowaniem „burzy mózgów”
 
Program szkolenia
- techniki (zasady) sprzedaży
- najnowsze standardy w obsłudze klienta
- asertywność w relacjach z klientem
- metody wywierania wpływu na klienta podczas rozmów
- metody radzenie sobie z obiekcjami klienta i sposoby zaspakajanie jego potrzeb

 

E-rozprawy w polskich sądach

W ostatnim okresie czasu zaobserwować można coraz większą ilość przeprowadzanych przez Sądy e-rozpraw. Na tę sytuację ma oczywiście ogromny wpływ pandemia COVID-19. Są one przeprowadzane przy użyciu wskazanego oprogramowania umożliwiającego przekazywanie obrazu i dźwięku jednocześnie, tak aby osoby uczestniczące w rozprawie nie musiały przebywać w jednym pomieszczaniu w tym samym czasie. W przypadku kiedy wezwany zgosi brak możliwości uczestniczenia w e-rozprawie sądowej ze względów technicznych, ta zostanie wyznaczona na posiedzienie niejawne. Każda ze stron otrzymuje w takiej sytuacji 7 dniowy termin na złożenie sprzeciwu oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie rozprawy w trybie jawnym.