Formy kredytu


 
 
 
-  konsumpcyjny – pożyczka na dowolny cel
 
- produkcyjny – udzielany przedsiębiorcom na sfinansowanie rozpoczęcia lub zwiększenia produkcji
 
- obrotowy – udzielony na finansowanie działalności przedsiębiorstwa, spłacany najczęściej z bieżącego rachunku bankowego
 
- inwestycyjny - udzielony na sfinansowanie inwestycji - długoterminowy
 
- kredyt płatniczy - udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań, z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
 
- dyskontowy - związany z obrotem wekslowym (do 3 miesięcy), polega na wykupie weksla przez bank przed terminem płatności - z potrąceniem odsetek
 
- czekowy - na pokrycie sumy czeków rozrachunkowych w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bieżącym kredytodawcy
 
- lombardowy - pod zastaw papierów wartościowych, złota i innych, wg specjalnych zasad
 
- hipoteczny - najczęściej na inwestycje mieszkaniowe.

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.