Etapy realizacji umowy kredytu bankowego


 
 
a) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
b) Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
c) Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
d) Podpisanie umowy
e) Realizacja kredytu w formie określonej umową
 
Wniosek kredytowy zawiera: kwotę kredytu, cel, terminy spłaty, informacje o innych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia.
 
Analiza zdolności kredytowej:
osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.
Umowa kredytowa określa: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, zasady i termin spłaty kredytu,
wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia kredytu, zakres uprawnień banku, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji, warunki zmiany i rozwiązania umowy

Formuła partners of outsourcing

Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.