Etapy realizacji umowy kredytu bankowego


 
 
a) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
b) Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
c) Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
d) Podpisanie umowy
e) Realizacja kredytu w formie określonej umową
 
Wniosek kredytowy zawiera: kwotę kredytu, cel, terminy spłaty, informacje o innych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia.
 
Analiza zdolności kredytowej:
osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.
Umowa kredytowa określa: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, zasady i termin spłaty kredytu,
wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia kredytu, zakres uprawnień banku, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji, warunki zmiany i rozwiązania umowy

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.