Etapy realizacji umowy kredytu bankowego


 
 
a) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
b) Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
c) Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
d) Podpisanie umowy
e) Realizacja kredytu w formie określonej umową
 
Wniosek kredytowy zawiera: kwotę kredytu, cel, terminy spłaty, informacje o innych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia.
 
Analiza zdolności kredytowej:
osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.
Umowa kredytowa określa: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, zasady i termin spłaty kredytu,
wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia kredytu, zakres uprawnień banku, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji, warunki zmiany i rozwiązania umowy

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.