Etapy realizacji umowy kredytu bankowego


 
 
a) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
b) Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
c) Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
d) Podpisanie umowy
e) Realizacja kredytu w formie określonej umową
 
Wniosek kredytowy zawiera: kwotę kredytu, cel, terminy spłaty, informacje o innych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia.
 
Analiza zdolności kredytowej:
osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.
Umowa kredytowa określa: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel kredytu, zasady i termin spłaty kredytu,
wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia kredytu, zakres uprawnień banku, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji, warunki zmiany i rozwiązania umowy

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.