Komunikacja interpersonalna - aktywne słuchanie


 
 
Cele szkolenia
- zwrócenie uwagi uczestnikom szkolenia na najistotniejsze kwestie komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim umiejętność aktywnego słuchania
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- poznanie własnych predyspozycji i możliwości komunikacyjnych
- poszerzenie wachlarza umiejętności i stylów komunikowania się
 
Metody szkoleniowe
- warsztaty
- dyskusje
- ćwiczenia
- demonstracje
 
Program szkolenia
- umiejętności interpersonalne - wyjaśnienie zagadnienia
- aktywne słuchanie (ćwiczenia): przekazywanie pozyskanych informacji, wyrażanie emocji, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, potwierdzenie
- przygotowanie prezentacji na wybrany temat z wykorzystaniem elementów komunikacji interpersonalnej

Formuła partners of outsourcing

Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.