Komunikacja interpersonalna - aktywne słuchanie


 
 
Cele szkolenia
- zwrócenie uwagi uczestnikom szkolenia na najistotniejsze kwestie komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim umiejętność aktywnego słuchania
 
Korzyści pozyskane ze szkolenia
- poznanie własnych predyspozycji i możliwości komunikacyjnych
- poszerzenie wachlarza umiejętności i stylów komunikowania się
 
Metody szkoleniowe
- warsztaty
- dyskusje
- ćwiczenia
- demonstracje
 
Program szkolenia
- umiejętności interpersonalne - wyjaśnienie zagadnienia
- aktywne słuchanie (ćwiczenia): przekazywanie pozyskanych informacji, wyrażanie emocji, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, potwierdzenie
- przygotowanie prezentacji na wybrany temat z wykorzystaniem elementów komunikacji interpersonalnej

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.