Postępowanie sądowe


Tam, gdzie występuje taka konieczność i firma, dla której pracujemy życzy sobie tego, występujemy ze stosownym wnioskiem do sądu o określenie dochodzonej należności poprzez tutuł wykonawczy, który posłuży do zabezpieczenia bądź przeprowadzenia egzekucji w oparciu o właściwy organ egzekucyjny.
Przygotowujemy odpowiednią dokumentację (pozew wraz z wnioskami dowodowymi), składamy do właściwego sądu i nadzorujemy przebieg postępowania. Uzyskanie tytułu wykonawczego zwykle nie trwa u nas dłużej niż 60 dni (a zdażyło się również, że trwało to 1 dzień!). W firmie pracuje 3 stąłych mediatorów sądowych wpisanych na listę stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sadu Okręgowego w Toruniu . Mediacje sądowe i pozasądowe przyśpieszają i prowadzą do faktycznego wypracowywania satysfakcjonujacego strony rozwiązania, będącego faktycznym sukcesem stron postępowania sądowego i pozasądowego 
 
 
 
 

Koszty samodzielnej windykacji

W dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie ilość dochodzonych wierzytelności płaconych po terminie to jedynie 5 % wszystkich wierzytelności - oznacza to, że bardziej opłacalnym jest zatrudnienie zewnętrznej kanclerii, niż utrzymywanie własnego działu windykacji.