Pojęcia


 

Karencja - okres w którym spłacane są odsetki.

Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa, wykorzystywany jako instrument sterowania rolnictwem. Stanowi pośrednią formę dofinansowania rolnictwa z budżetu państwa. Minusy: zniekształcają rachunek ekonomiczny i nie zabezpieczają przed wykorzystaniem środków.
 
Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku, w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.
 
 
 
 
W zakresie kredytowania jak i leasingu współpracujemy z większością liczących się na rynku banków. Nasi doradcy uczestniczą w konsultacjach bankowych, a także w wielu szkoleniach, gdzie podnoszą kwalifikacje i aktualizują wiedzę. Bieżące uczestnictwo i monitorowanie rynku usług bankowych pozwala im na łatwiejsze przeanalizowanie i porównanie wielu różnych propozycji kredytowych na rynku. Takie działania pozwalają na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy naszych klientów.

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.