Pojęcia


 

Karencja - okres w którym spłacane są odsetki.

Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa, wykorzystywany jako instrument sterowania rolnictwem. Stanowi pośrednią formę dofinansowania rolnictwa z budżetu państwa. Minusy: zniekształcają rachunek ekonomiczny i nie zabezpieczają przed wykorzystaniem środków.
 
Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku, w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.
 
 
 
 
W zakresie kredytowania jak i leasingu współpracujemy z większością liczących się na rynku banków. Nasi doradcy uczestniczą w konsultacjach bankowych, a także w wielu szkoleniach, gdzie podnoszą kwalifikacje i aktualizują wiedzę. Bieżące uczestnictwo i monitorowanie rynku usług bankowych pozwala im na łatwiejsze przeanalizowanie i porównanie wielu różnych propozycji kredytowych na rynku. Takie działania pozwalają na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy naszych klientów.

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.