Funkcje kredytu


Wyróżniamy 5 podstawowych funkcj kredytu:

  •  emisyjna - wprowadzenie pieniądza do obiegu,

 

  • dochodowa - tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skali produkcji, zwiększeniu siły nabywczej firmy,

 

  • rozdzielcza - kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży, oraz zwiększa popyt w określonym segmencie rynku,

 

  • interwencyjna - kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej,

 

  • element rynku kapitałowego

Formuła partners of outsourcing

Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.