Funkcje kredytu


Wyróżniamy 5 podstawowych funkcj kredytu:

  •  emisyjna - wprowadzenie pieniądza do obiegu,

 

  • dochodowa - tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skali produkcji, zwiększeniu siły nabywczej firmy,

 

  • rozdzielcza - kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży, oraz zwiększa popyt w określonym segmencie rynku,

 

  • interwencyjna - kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej,

 

  • element rynku kapitałowego

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.