Postępowanie spadkowe


Bardzo często zdarza się, iż po śmierci dłużnika spadkobiercy nie są chętni do współpracy z wierzycielem i nie mają zamiaru spłacać długów zmarłego. 

W przypadku smierci dłużnika wierzyciel ma za zadanie ustalić krąg spadkobierców celem skierowania wniosku do Sądu o wydanie Postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na spadkobierce zmarłego dłużnika. W celu ustalenia spadkobierców wierzyciel powinien złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, bo to w głównej mierze na wierzycielu spoczywa ten ciężar. W wielu sprawach to gmina z dobrodzejstwem inwentarza obejmuje spadek.

 

W sytuacji, gdy przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne i zmarł on w jego toku komornik sądowy zawiesza postepowanie egzekucyjne, a podejmowane jest po wykazaniu prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia. Tutaj równiez na barkach wierzyciela leży ciężar podejmowania odpowiednich czynności w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia postępowania. To wierzyciel zostanie ukarany kosztami egzekucji w sytuacji, gdy nie podejmie żadnych czynności w celu ustalenia spadkobierców dłużnika.

Egzekucja z nieruchomości w czasie pandemii

Zgodnie z art. 2 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego dodano art. 9521Który wskazuje, iż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości grunwowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą dłużnikowi do zaspkojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, nie można przeprowadzić licytacji. Ta sytuacja ma trwać do czasu zakończenia obowiązuwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Powyższa ustawa wprowadziła również wymóg dla wierzycieli, który mówi o tym, że egzekucja z nieruchomości może zostać wszczęta przez wierzyciela, którego wierzytelność stanowi minimum 1/20 sumy oszacowania nieruchomości. W sytuacji, gdy egzekucja z nieruchomości ma zostać wszczęta na wniosek większej ilości wierzycieli - łączna suma egzekwowanych wierzytelności musi stanowić co najmniej rowniewartość 1/20 części sumy oszacowania.

Taka sytuacja stanowi ogromne pominiencie interesów wierzyciela - jest to spadek o 50 % sprzedawanych nieruchomości względem roku 2019.