Postępowanie spadkowe


Bardzo często zdarza się, iż po śmierci dłużnika spadkobiercy nie są chętni do współpracy z wierzycielem i nie mają zamiaru spłacać długów zmarłego. 

W przypadku smierci dłużnika wierzyciel ma za zadanie ustalić krąg spadkobierców celem skierowania wniosku do Sądu o wydanie Postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności na spadkobierce zmarłego dłużnika. W celu ustalenia spadkobierców wierzyciel powinien złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, bo to w głównej mierze na wierzycielu spoczywa ten ciężar. W wielu sprawach to gmina z dobrodzejstwem inwentarza obejmuje spadek.

 

W sytuacji, gdy przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne i zmarł on w jego toku komornik sądowy zawiesza postepowanie egzekucyjne, a podejmowane jest po wykazaniu prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia. Tutaj równiez na barkach wierzyciela leży ciężar podejmowania odpowiednich czynności w ciągu 6 miesięcy od zawieszenia postępowania. To wierzyciel zostanie ukarany kosztami egzekucji w sytuacji, gdy nie podejmie żadnych czynności w celu ustalenia spadkobierców dłużnika.

Koszty samodzielnej windykacji

W dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie ilość dochodzonych wierzytelności płaconych po terminie to jedynie 5 % wszystkich wierzytelności - oznacza to, że bardziej opłacalnym jest zatrudnienie zewnętrznej kanclerii, niż utrzymywanie własnego działu windykacji.