O Firmie


Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo powstałe w 1997 roku. Dziś jesteśmy podmiotem o sprawdzonej marce i ugruntowanej pozycji w branży. Fakt ten został potwierdzony poprzez określanie nas jako swego zaufanego partnera. Świadczy o tym ponad 20 letnia współpraca z podmiotami - międzynarodowymi korporacjami i podmiotami oraz mikroprzedsiębiorcami. Przez wiele lat poprzez taka naszą pracę nauczyliśmy się, iż uniwersalizm postaw i reguł czynności prowadzi w swej istocie do realizacji naszego sposobu rozwiązywania spraw, co obrazuje stwierdzenie „rzeczy niemożliwe załatwiamy od razu a cuda mogą zabrać nam trochę czasu ale i tak niewiele”.    Ta wieloletnia praca , nieustanna nauka i poznawanie nowych możliwości dały nam przekonanie ,że przepracowane studium wielu tysiecy przypadków jest żródłem automatycznie tworzonych nieszablonowych rozwiązań poszczególnych spraw .

Realizując formułę współpracy  partners of outsourcing for firms zapewniamy najbardziej wymagającym partnerom szeroki zakres możliwości współpracy. PIFH oferuje swoim Klientom trzy segmenty usług:

 

Obsługa wierzytelności

 • Monitoring należności
 • giełda wierzytelności
 • windykacja  należności – zagranica (kraje unie europejskiej, Rosja i Ukraina)
 • windykacja należności – czynności terenowe, negocjacyjne, postepowanie zabezpieczające pozasądowe i sądowe, obsługa prawna  - na terytorium kraju
 • wywiad gospodarczy – zagranica
 • wywiad gospodarczy – opiniowanie zebranych informacji o kliencie z wszelakich źródeł - na terytorium kraju , 
 • nadzór i prowadzenie postępowań egzekucyjnych (faktyczny udział w egzekucji, nie tylko zza biurka)
 • usługi detektywistyczne ,
 • mediacje sądowe , mediatorzy sądowi 

 

 

Strategie rozwoju dla firm

 • szkolenia 
 • public relations i  doradztwo   personalne
 • kredyt i leasing
 • faktoring

 

 

Doradztwo prawne i restrukturyzacyjne

 • postępowanie restrukturyzacyjne
 • postępowanie upadłościowe
 • postępowania odrębne
 • postępowania o pociągniecie do odpowiedzialności reprezentantów dłużnika,
 • postępowania  mediacje sądowe 

 

KRS nr: 0000075062, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 870485370
NIP: 956-18-21-420

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.