O Firmie


Pomorska Izba Finansowo-Handlowa Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo powstałe w 1997 roku. Dziś jesteśmy podmiotem o sprawdzonej marce i ugruntowanej pozycji w branży. Fakt ten został potwierdzony poprzez określanie nas jako swego zaufanego partnera. Świadczy o tym ponad 20 letnia współpraca z podmiotami - międzynarodowymi korporacjami i podmiotami oraz mikroprzedsiębiorcami. Przez wiele lat poprzez taka naszą pracę nauczyliśmy się, iż uniwersalizm postaw i reguł czynności prowadzi w swej istocie do realizacji naszego sposobu rozwiązywania spraw, co obrazuje stwierdzenie „rzeczy niemożliwe załatwiamy od razu a cuda mogą zabrać nam trochę czasu ale i tak niewiele”.    Ta wieloletnia praca , nieustanna nauka i poznawanie nowych możliwości dały nam przekonanie ,że przepracowane studium wielu tysiecy przypadków jest żródłem automatycznie tworzonych nieszablonowych rozwiązań poszczególnych spraw .

Realizując formułę współpracy  partners of outsourcing for firms zapewniamy najbardziej wymagającym partnerom szeroki zakres możliwości współpracy. PIFH oferuje swoim Klientom trzy segmenty usług:

 

Obsługa wierzytelności

 • Monitoring należności
 • giełda wierzytelności
 • windykacja  należności – zagranica (kraje unie europejskiej, Rosja i Ukraina)
 • windykacja należności – czynności terenowe, negocjacyjne, postepowanie zabezpieczające pozasądowe i sądowe, obsługa prawna  - na terytorium kraju
 • wywiad gospodarczy – zagranica
 • wywiad gospodarczy – opiniowanie zebranych informacji o kliencie z wszelakich źródeł - na terytorium kraju , 
 • nadzór i prowadzenie postępowań egzekucyjnych (faktyczny udział w egzekucji, nie tylko zza biurka)
 • usługi detektywistyczne ,
 • mediacje sądowe , mediatorzy sądowi 

 

 

Strategie rozwoju dla firm

 • szkolenia 
 • public relations i  doradztwo   personalne
 • kredyt i leasing
 • faktoring

 

 

Doradztwo prawne i restrukturyzacyjne

 • postępowanie restrukturyzacyjne
 • postępowanie upadłościowe
 • postępowania odrębne
 • postępowania o pociągniecie do odpowiedzialności reprezentantów dłużnika,
 • postępowania  mediacje sądowe 

 

KRS nr: 0000075062, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 870485370
NIP: 956-18-21-420

Weryfikacja raportów innych wywiadowni

Bardzo częstym zjawiskiem w podmiotach korporacyjnych i mniejszych przedsiębiorstwach jest to, że dział handlowy i pracownicy handlowi nie umieją wyciągać własnych wniosków z pozyskiwanych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Nasza firma nie tylko uczy tej interpretacji, ale przede wszystkim weryfikuje zebrane informację przez inne wywiadownie, pozyskuje nowe informacje i tworzy całkowicie nowy obraz badanego przesiębiorstwa. Dopiero tak wykonana praca daje porządany efekt oceny ryzyka handlowej współpracy - daje asumpt do wyrobienia i wypracowania metody opinii o kontrahencie, co ma na celu uzyskać efekt wiedzy, a nie emocji.