Czynności pozorne


Oświadczenie woli jest pozorne w sytuacji, gdy zostało złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru i nie ma wywołać skutków prawnych lub ma je wywołac ale mają być one inne niż te, które przewidywało oświadczenie. W pierwszym przykładzie taka czynność jest bezwzgędnie nieważna, natomiast w drugim jej waznośc jest oceniana w kryteriów własciwości ukrytej czynności prawnego.  W pracy pomaga na wieloleteni doswiadczenie oraz wciaż doskonalona metodologia pracy i nowych rozwiażań , nie bez znaczenia są nasze uprawnienia w zbieraniu i przetwarzaniu zebranych informacji uzyskiwane po weryfikacji przez organy Panstwowe - czynnosci detektywistyczne .

Koszty samodzielnej windykacji

W dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie ilość dochodzonych wierzytelności płaconych po terminie to jedynie 5 % wszystkich wierzytelności - oznacza to, że bardziej opłacalnym jest zatrudnienie zewnętrznej kanclerii, niż utrzymywanie własnego działu windykacji.