Postepowania o pociągniecie do odpowiedzialności reprezentantów dłużnika


Art. 299 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że odpowiedzialni członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za jej zobowiązania w przypadku, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Wierzyciel może domagać się realizacji zobowiązania od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania istniejące w czasie sprawowania tej funkcji - oznacza to, że wierzyciel ma prawo domagać się spłaty należności również od osób niebędących już w spółce. 

 

Podstawowym obowiazkiem wierzyciela jest wykazanie, że egzekucja z majątku spółki wypada całkowice bezskutecznie. Najcześciej dowodem takiej sytuacji jest otrzymanie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki, jednak czasami otrzymanie takiego umorzenia nie jest możliwe, a wtedy udowodnić bezskuteczność egzekucji można poprzez m.in.:

- wyciąg z listy wierzytelności sporządzony w toku postępowania egzekucyjnego,

- bilans spółki, który udowania, że spółka nie ma majątku umożliwiającego spłatę wierzytelności,

- wykaz majatku spółki sporządzony w toku postępowania o wyjawienie majątku,

- udowodnienie, że jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość obciążona wierzytelnościami korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia,

 

Podsumowując - osoby pełniące funkcję członka zarządu w czasie istnienia zobowiązania, nawet jeśli spółka nie ma majątku, nie mają gwarancji, że nie zostanie przeciwko nim skierowany pozew, a w kolejnych etapach również wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku tych osób. Oczywiście dodatkowo należy wskazać, iż kolejne pozwy, rozprawy sądowe i wszczęcia postępowania egzekucyjnego wiązać się będą z dodatkowymi kosztami, dlatego lepszym rozwiązaniem w takim wypadku będzie spłata należności przez członków zarządu spółki jeszcze przed wystosowaniem pozwu.

Wywiady gospodarcze

Wywiady gospodarcze przygotowywane przez PIFH to usługa gwarantująca naszemu Klientowi uzyskanie danych niezbędnych w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Wywiad zawiera zweryfikowane informacje o kontrahentach i daje wiarygodny obraz potencjalnych partnerów handlowych. Nasze raporty tworzone są zawsze bezpośrednio po zleceniu Klienta, są więc zawsze opracowywane na podstawie najbardziej aktualnych informacji. Za każdym razem jego kształt poddawany jest wnikliwej analizie przez naszych ekspertów.