Windykacja - kraj


 
 
   Windykacja oferowana przez PIFH jest kompleksową obsługą należności. Obejmuje ona profesjonalne wsparcie w procesie odzyskiwania należności, którego podstawą są działania zespołu specjalistów wykorzystujących wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas długoletniej współpracy z naszymi Klientami przy realizacji ich zleceń windykacyjnych.
    Nasi specjaliści do spraw windykacji posiadają rozległą wiedzę o polskiej kulturze gospodarczej oraz o zwyczajach płatniczych panujących wśród przedsiębiorców. Dysponujemy ogromną wiedzą z zakresu wywierania wpływu na ludzi i wiemy jak przekonać dłużnika do uregulowania należności.
    Jesteśmy skuteczni, bo stosujemy nie tylko nacisk, ale przede wszystkim mamy argumenty przekonujące do podjęcia właściwych decyzji. Nie dublujemy pracy działów prawnych. Firmy, dla których pracujemy już zatrudniają prawników, więc występowanie naszej firmy w roli radcy prawnego jest zbędne. Oczywiście możemy wykonać tę pracę, ale na wyraźną prośbę Klienta.
     Formuła partners of outsourcing for firms jest jedą z metod odzyskiwania należności. Jak Państwo wiedzą, prowadzimy szkolenia m. in. z mowy ciała i budowania wizerunku, potrafimy więc czytać między wierszami. Wystraczy nam, że dłużnik powie kilka zdań, a my już potrafimy rozpoznać czy jest on typem "biedaka", "oszusta" czy "gracza". A przede wszystkim potrafimy odzyskać Państwa pieniądze, bo ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu wywierania wpływu na ludzi i, co najważniejsze, potrafimy tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.
     Mamy wielu partnerów i przyjaciół, którzy nam pomagają w trudnych sytuacjach, dlatego też nasze efekty są lepsze od wyników innych firm.
     W ofercie naszej firmy jest również formuła odzyskiwania należności poprzez postępowanie sądowe, ale jest ono działaniem marginalnym. Pieniądze odzyskujemy inaczej.
     Wybór metody odzyskania należności zawsze dostosowujemy do indywidualnej sytuacji dłużnika. Posiadamy doświadczenie we współpracy z firmami w różnych branżach.
    Warto podjąć współpracę właśnie z nami, bo naszą cechą jest żelazna konsekwencja.
W ramach usług windykacyjnych proponujemy Państwu następujący zakres działań:
 

Kumulatywne przystąpienie do długu

Kumulatywne przystąpienie do długu powodujace solidarną odpowiedzialność dłużników dopuszczalne jest na podstawie zasady swobody zawierania umów. Polega ono na przyjeciu odpowiedzialności przez osoby trzecie za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Podkreślić należy, iż przystępujący nie zastępuje dłużika w ramach spełnienia świadczenia, nie zostaje on także z tego zwolniony, lecz występuje wraz z nim jako solidarny współdłużnik. Następuje tutaj pomnożenie podmiotów po stronie zobowiązanej w stosunku zobowiązaniowym o niezmienionej treści. Przyspiąpienie do długu dotyczy jedynie zobowiązań już insteniejących w momencie przystąpienia - nie można przystępować do długów przyszłych, bądź warunkowych.

Umowa kumulatywnego przystąpienia do długu zawierana jest pomiędzy dotychdzacowym dłużnikiem, a przyspiępującym do długu, albo przystepującym do długu, a wierzycielem. Taka umowa nie wymaga formy szczególnej, aby wywołać skutki.

Opócz umownego przystąpienia do długu ustawodawca przewidział również ustawowe przyspiąpienie do długu. Ma to miejsce wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego staje się dłuznikiem solidarnym w zakresie zobowiązań związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa bądź gospodastwa rolnego, bez względu na to z jakiego zdarzenia te zobowiązania powstały. Wyłączenie tej odpowiedzialności następuje jedynie gdy nabywca mimo, zachowaia naleznje staranności nie wiedział o istnieniu zobowiązania, a także ta odpowiedzialność jest ogranczona po stronie nabywcy przedsiebiorstwa, bądź gospodarstwa rolnego do jego wartości.