Szukaj :
Witamy w Pomorskiej Izbie
Finansowo-Handlowej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY
 
Misja
O Firmie
Kontakt

+ PARTNERZY

Login :
 
Hasło :

+ NEWSLETTER

Zapisz e-mail :

Jeśli chcesz być informowany o naszych aktualnościach wpisz swój adres emailowy. Szanujemy Twoją prywatność.
Firma PIFH Sp. z o.o.nie udostępni nikomu Twojego adresu. W każdej chwili możesz sie wypisać:

Usuń e-mail :
Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania

Spółka cywilna sama nie może być traktowana jako przedsiębiorca, przedsiębiorcami mogą być jej wspólnicy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią art. 860 KC poprzez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Dążenie do osiągnięcia wspomnianego wspólnego celu gospodarczego wiązać się może również z powstaniem zobowiązań i odpowiedzialnością za nie. Art. 864 KC wprowadza zasadę bezwzględnie obowiązującą, w myśl której za zobowiązania spółki cywilnej, związane z jej działalnością, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną. Zasada ta dotyczy wszystkich zobowiązań spółki, związanych z jej działalnością, bez względu na ich źródło ich pochodzenia. Przyjmuje się, iż odpowiedzialność ta dotyczy jedynie wspólników, którzy byli byli wspólnikami w chwili powstania spółki oraz dotyczy zobowiązań powstałych w czasie trwania umowy spółki. Odpowiedzialność nie ustaje przez wystąpienie ze spółki, ani poprzez fakt rozwiązania spółki, a zawarcie pomiędzy wspólnikami dodatkowej umowy, zmieniającej zasady odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do osób trzecich. Nie ma jednoznacznego stanowiska wśród prawników co do oceny możliwości wyłączenia odpowiedzialności solidarnej wspólników spółki cywilnej wobec konkretnego wierzyciela, na podstawie umowy z nim zawartej. Spotkać można głosy, iż koncepcja ta jest do zaakceptowania. Wspólnik, który dopiero co przystąpił do spółki może odpowiadać za wspomniane zobowiązania na zasadach jak pozostali wspólnicy, na mocy umowy z nimi zawartej. W procesie przeciwko wspólnikom spółki cywilnej,. mogą oni bronić się wspólnymi im zarzutami, jak i każdy ze wspólników może bronić się zarzutami przysługującymi mu osobiście. Klauzula wykonalności może być nadana jedynie na wspólnika wymienionego w tytule egzekucyjnym. Tytuł egzekucyjny nie może więc wskazywać jedynie spółki cywilnej jako dłużnika. możliwa jest odpowiedzialność małżonka wspólnika spółki cywilnej za zobowiązania spółki, gdy egzekucja prowadzona w stosunku do jego majątku osobistego okazała się bezskuteczna.

[...] więcej
 
AKTUALNOŚCI
ANALIZY I RAPORTY
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WARTO WIEDZIEĆ WSKAŹNIKI »
Poprzednie artykuły: 1 2 3 4 5 6 7
  • Składka na ubezpieczenie emerytalne 438,73 zł (tj. 19,52%)
  • Składka na ubezpieczenie rentowe 179,81 zł (tj. 8%)
  • Składka na ubezpieczenie chorobowe 55,07 zł (tj. 2,45%)

STAWKI »

WZROST/SPADEK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH:

  • miesięczny:  sierpniu 2014. w stosunku do lipca 2014r. spadek o 0,4%
  • kwartalny:  w II kwartale 2014r. w stosunku do I kwartału 2014r. bez zmian
  • średnioroczny:  w 2013r. w stosunku do 2014r. wskaźnik wyniósł 0,9%

WZORY DOKUMENTÓW »

WALUTY GIEŁDA
1 EUR
4.3978 0.27%
1 USD
3.8935 -0.07%
1 CHF
4.0000 0.13%
WIG
48139.15 -0.63%
WIG20
1925.34 -0.91%
MWIG40
3658.73 -0.21%
Copyright © 2020 PIFHPROFIT
Wszelkie prawa zastrzeżone